Ukuthengisa kwi-Intanethi: Ukufumana iiTrigger zakho zokuThenga izinto eziCelwayo

Omnye weyona mibuzo ndivayo yile: Uyazi njani ukuba ngowuphi umyalezo oza kuwusebenzisa kwiphepha lokufika okanye umkhankaso wentengiso? Umbuzo ofanelekileyo. Umyalezo ongalunganga uya koyisa uyilo olulungileyo, ijelo elifanelekileyo, kunye nokunikezelwa okuhle. Impendulo, ewe, ixhomekeka ekubeni liphi ithemba lakho kumjikelo wokuthenga. Kukho amanyathelo amane aphambili kuso nasiphi na isigqibo sokuthenga. Ungaxela njani ukuba liphi ithemba lakho