Indlela Machine Learning and Acquisio Uya Khulisa Business lakho

Ngexesha lotshintsho kwimizi-mveliso abantu basebenza njengezinto kumatshini, bemi ecaleni kwendibano, bezama ukuzenza basebenze ngomatshini kangangoko. Njengokuba singena koko kubizwa ngokuba yi "4th Industrial Revolution" siye samkela ukuba oomatshini bangcono kakhulu ekusebenzeni ngoomatshini kunabantu. Kwilizwe elibalekayo lentengiso yokukhangela, apho abaphathi bephulo balungelelanisa ixesha labo phakathi kwamaphulo okwakha ngobuchule, kunye nolawulo lobuchwephesha kunye nokuhlaziya