Ukuguqula ukuThengisa kwakho ngeendlela eziNinzi eziSetyenzisiweyo

Ndamenywa ukuba ndithathe inxaxheba kwingxoxo yephaneli yakutsha nje kwiNkomfa yoLawulo lweMveliso yeNtengiso e-Atlanta. Iseshoni yayijolise kuTshintsho lweNtengiso, kunye neepaneli zibonelela ngeengcinga zabo kunye nokuqonda kweyona misebenzi mihle kunye nempumelelo ebalulekileyo. Inqaku lokuqala lengxoxo lizamile ukuchaza igama ngokwalo. Yintoni iinguqu kwintengiso? Ngaba isetyenziswa gwenxa kwaye mhlawumbi ixatyisiwe? Imvumelwano ngokubanzi yayikukuba, ngokungafaniyo nokusebenza ngokuthengisa okanye ukwenza,