Iziphumo zoPhononongo: Baphendula Njani abathengisi kubhubhane kunye nokutshixwa kwezinto?

Njengokuba ukuvalwa kwemisebenzi kuyehla kwaye nabasebenzi abaninzi bebuyela e-ofisini, besinomdla wokuphanda imiceli mngeni abajamelene nayo amashishini amancinci ngenxa yobhubhane weCovid-19, into ebebesenza ngaphezulu kokutshixwa ukuphuhlisa ishishini labo, nakuphi na ukwenza okungaphezulu abakwenzileyo , Itekhnoloji abayisebenzisileyo ngeli xesha, kwaye zithini izicwangciso zabo nembonakalo yekamva. Iqela elikwiTech.co livavanye amashishini amancinci ali-100 malunga nendlela abalawule ngayo ngexesha lokutshixa. Iipesenti ezingama-80 ze