Izifundo ezi-3 ezivela kwiiNkampani zeCustomer-Centric

Ukuqokelela ingxelo yabathengi linyathelo lokuqala elibonakalayo ekuboneleleni ngamava abathengi afanelekileyo. Kodwa linyathelo lokuqala kuphela. Akukho nto ifezekileyo ngaphandle kokuba ingxelo eqhuba uhlobo oluthile lwesenzo. Rhoqo ingxelo iyaqokelelwa, idityaniswe kwiziko ledatha leempendulo, lihlalutywe ekuhambeni kwexesha, iingxelo ziyenziwa, kwaye ekugqibeleni kwenziwe intetho yokucebisa utshintsho. Ngeli xesha abathengi ababonelele ngengxelo sele begqibile ukuba akukho nto iyenziwayo ngegalelo labo kwaye sele bekwenzile