Amabhongo: Ukuzilungiselela ukuLawula, ukukhuthaza, kunye nokwandisa ukusebenza kweQela lakho lokuThengisa

Ukusebenza kwentengiso kubalulekile kulo naliphi na ishishini elikhulayo. Ngeqela lokuthengisa elibandakanyekayo, baziva bekhuthazekile kwaye benxibelelene neenjongo zombutho kunye neenjongo zabo. Impembelelo ezimbi zabasebenzi abangasebenziyo kumbutho zinokubaluleka-njengokungabikho kwemveliso, kunye nokuchitha italente kunye nezixhobo. Xa kufikwa kwiqela lokuthengisa ngokuthe ngqo, ukungabikho kothethathethwano kunokuxabisa amashishini kwingeniso ethe ngqo. Amashishini kufuneka afumane iindlela zokubandakanya amaqela okuthengisa, okanye umngcipheko