Iindlela ezintlanu zokuNika iNkcubeko kwisiCwangciso sakho seNtengiso

Uninzi lweenkampani zijonga inkcubeko yazo kwinqanaba elikhulu, zigubungela umbutho uphela. Nangona kunjalo, kubalulekile ukufaka inkcubeko echaziweyo yombutho wakho kuyo yonke imisebenzi yangaphakathi, kubandakanya neqela lakho lentengiso. Ayisihambisi kuphela izicwangciso zakho kunye neenjongo zenkampani yakho, kodwa ibeka umgangatho kwamanye amasebe ukuba alandele ngokufanelekileyo. Nazi iindlela ezimbalwa isicwangciso-qhinga sentengiso esingabonakalisa inkcubeko yombutho wakho xa iyonke: 1. Chonga inkokheli yenkcubeko.