Indlela yokuThatha iNdlela eNgcono kwi-AI Ukunciphisa iiSeti zeDatha eziKhethekileyo

Izisombululo ezinikwe amandla nge-AI zifuna iiseti zedatha ukuze zisebenze. Kwaye ukudalwa kwezo seti zedatha kugcwele ingxaki yecala elicacileyo kwinqanaba elicwangcisiweyo. Bonke abantu banengxaki yocalucalulo (kokubini bayazi kwaye abazi nto). Ucalucalulo lunokubakho nakweliphi na inani leemo: indawo, ulwimi, intlalo noqoqosho, isini, kunye nobuhlanga. Kwaye ezo zinto zicwangcisiweyo zibhakwa kwidatha, ezinokuthi zikhokelele kwiimveliso ze-AI eziqhubela phambili kwaye zikhulise ukukhetha. Imibutho ifuna indlela enengqondo yokunciphisa