UkuBopha amaXesha angazange abonwe ngokutsha ukuze uNdle indlela esiSebenza ngayo

Kukho utshintsho oluninzi kwindlela esisebenza ngayo kwiinyanga ezidlulileyo kangangokuba abanye bethu abanokungaziboni kwangoko iindidi zezinto ezintsha esele zifumene umphunga phambi kokuba ubhubhane wehlabathi uhlasele. Njengabathengisi, itekhnoloji yasemsebenzini iyaqhubeka nokusisondeza njengeqela ukuze sikwazi ukubanceda abathengi bethu kula maxesha oxinzelelo, nangona sihamba kwimiceli mngeni kubomi bethu. Kubalulekile ukunyaniseka kubathengi, njengoko