SDR Akhronimi

SDR

SDR sisishunqulelo se Ummeli woPhuhliso lweNtengiso.

Indima yokuthengisa enoxanduva lokuphuhlisa ubudlelwane obutsha beshishini kunye namathuba.