ER Izishunqulelo

ER

ER sisishunqulelo se ISigqibo seQumrhu.

Inkqubo yokumisela xa iireferensi kumaqumrhu ehlabathi lokwenyani zilingana (iqumrhu elifanayo) okanye alilingani (iqumrhu elahlukileyo). Ngamanye amazwi, yinkqubo yokuchonga nokudibanisa iirekhodi ezininzi kwiziko elinye xa iirekhodi zichazwa ngokwahlukileyo kwaye ngokuphambanayo.