DRR Izishunqulelo

DRR

DRR sisishunqulelo se Ireyithi yokugcinwa kweDola.

Ipesenti yengeniso oyigcinayo xa uthelekisa nengeniso obunayo ekuqaleni kwexesha (ingabalwa ingeniso entsha). Indlela yokubala oku kukwahlulahlula abathengi bakho ngokoluhlu lwengeniso, emva koko ubale iCRR kuluhlu ngalunye.