CTO Izishunqulelo

I-CTO

I-CTO sisishunqulelo se IGosa eliyiNtloko Technology.

Igosa letekhnoloji eyintloko, igosa eliyintloko lobuchwephesha, okanye itekhnoloji eyintloko, sisikhundla esikwinqanaba eliphezulu kwinkampani emsebenzi wayo ugxile ekulawuleni, ekuphunyezweni nasekuboneni ukusetyenziswa kwetekhnoloji ngaphakathi kwintlangano. Olu xanduva ngamanye amaxesha lubizwa ngokuba yiCIO.

I-CTO

I-CTO sisishunqulelo se Cofa Ukuvula.

Ireyithi yokucofa-ukuvula linani lokucofa kwinani lee-imeyile ezivuliweyo kunenani lee-imeyile ezizisiweyo. Le metric ibonelela ngengxelo malunga nendlela uyilo kunye nemiyalezo engene ngayo kubaphulaphuli bakho kuba olu nqakrazo luvela kubantu abajonge i-imeyile yakho kuphela. Esinye isifinyezo sithi CTOR.