CPL Akhronimi

CPL

CPL sisishunqulelo se Iindleko ngeNkokeli nganye.

I-CPL iqwalasela zonke iindleko eziya ekuveliseni ukhokelo. Kubandakanya iidola zentengiso ezichithiweyo, ukudala isibambiso, imirhumo yokubamba iwebhu, kunye nezinye iindleko ezahlukeneyo, umzekelo.